Podróżowanie z dzieckiem po rozwodzie — wskazówki i dokumenty.

Dzieci

Podróżowanie z dzieckiem po rozwodzie nie jest takie proste i oczywiste. Jakie dokumenty są niezbędne do tego, aby nie mieć problemów?

Nie każdy rodzic po rozwodzie bądź rozpadzie nieformalnego związku zdaje sobie sprawę z konieczności dopełnienia pewnych formalności przed podjęciem decyzji o wyjeździe zagranicznym  dziecka z jednym z rodziców bądź wysłaniu dzieci na wakacje pod opieką członków rodziny, znajomych.  Nie wystarczy bowiem sam dowód osobisty dziecka bądź paszport.  

Istnieją specjalne przepisy, regulujące takie wyjazdy. Oczywiście możemy wysłać nasze dziecko za granicę pod opieką jednego z rodziców, dziadków, wujka, cioci, ojczyma czy osoby obcej ale musimy uprzednio dokonać pewnych formalności.

Wyjazd z rodzicami

Jeszcze kilka lat temu mogliśmy mieć (jako rodzice) wpisane nasze dzieci do paszportu. Dzięki temu nie było potrzeby w większości przypadków wyrabiania dodatkowego dokumentu podróżnego dla dziecka. Od 26 czerwca 2012 r. dzieci muszą posiadać swój własny paszport – tym samym straciły ważność wpisy dzieci do paszportów rodziców (wpisane przed 28 sierpnia 2006 r.) bądź dowód osobisty uprawniający do poruszania się dzieci w obrębie krajów Unii Europejskiej.

Co to oznacza dla rodziców? Wszystkie dzieci przy przekraczaniu granicy muszą posiadać własny dokument podróżny. Dzieci przekraczające granicę obowiązują takie same zasady jak dorosłych, należy więc pamiętać o ewentualnych wizach do krajów, które wymagają tego od osób chcących udać się na ich terytorium.

Warto sprawdzać również przepisy danego kraju. np. przy wjeździe do RPA, dla dziecka poniżej 12 lat, podróżującego nawet w obecności obojga rodziców potrzebny będzie akt urodzenia z potwierdzeniem w formie apostille.

Po co dokument podróżny w ramach Unii Europejskiej?

Pamiętajmy, że obecność danego kraju w strefie Schengen nie oznacza, że nie możemy zostać wylegitymowani podczas rutynowej kontroli.

Gdzie w Europie wystarczy nam dowód, a w jakich przypadkach dokumentem podróżnym musi być paszport? Przydatne mogą być informacje (w języku polskim) zawarte na stronach instytucji europejskich.

Wyjazd tylko z matką lub ojcem

Zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom. Oznacza to, że w przypadku, w którym dziecko ma wyjechać za granicę tylko z matką lub tylko z ojcem – nie ma potrzeby sporządzania dodatkowych dokumentów. Ale uwaga – wyżej wymieniona zasada nie obowiązuje, jeżeli rodzice nie pozostają w związku małżeńskim bądź matka lub ojciec zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej. W takim przypadku decyzja o wyjeździe musi być decyzją wspólną.

W sprawach spornych (przykład: jeden z rodziców chce wyjechać z niepełnoletnim na zagraniczne wakacje, a drugi się nie zgadza) każdy z rodziców może zwrócić się do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego z wnioskiem o rozstrzygnięcie w istotnej sprawie dziecka. Takie sprawy prowadzi między innym Klinika Rozwodów.

W przypadku sporu między rodzicami ewentualną zgodę na wyjazd zagraniczny wyrazi Sąd.

Wyjazd z innym członkiem rodziny (babcią, ciocią, kuzynem) a także obcą osobą dorosłą

W przypadku, gdy niepełnoletnie dziecko chcemy wysłać na zagraniczny wyjazd pod opieką wskazanej osoby dorosłej z rodziny, na przykład: babci, kuzynki lub wujka – oboje rodzice dziecka muszą udzielić takiej zgody. I zgoda ta powinna mieć formę pisemną, potwierdzoną u notariusza. Tutaj nie ma mowy o podróży naszego dziecka bez tego typu dokumentu.

Wzór znajdziecie na stronie internetowej Kliniki Rozwodów.

Co powinna zawierać zgoda na wyjazd?

  • oznaczenie rodzica lub rodziców dziecka – ich imiona, nazwisko, numer PESEL;
  • miejsce i datę sporządzenia;
  • tytuł oświadczenia: „Zgoda na wyjazd małoletniego dziecka za granicę pod opieką drugiego z rodziców / pod opieką osoby trzeciej”;
  • treść oświadczenia;
  • podpis rodzica/rodziców złożony w obecności notariusza;
  • potwierdzenie przez notariusza autentyczności podpisu/podpisów (klauzula notarialna);
  • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (jako załącznik do oświadczenia).

Całość powinna zostać przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język kraju, do którego planujemy wysłać nasze dziecko.

W załączniku przedstawiamy wzór dokumentu.