Oferta

Rozwód Reprezentacja przed sądem

Przygotowywanie projektów porozumień prawnych (przy udziale mediatorów, prawników i psychologów, doradców restrukturyzacyjnych) w zakresie:

 • rozwodu (rozwód za porozumieniem stron, rozwód z winy jednego z małżonków, rozwód bez orzekania o winie)
 • separacji
 • ustalenia/podwyższenia/obniżenia alimentów ( ugody i porozumienia zatwierdzane przed sądem bądź notariuszem)
 • ustalenia/zmiany miejsca pobytu dziecka/dzieci ( ugody i porozumienia zatwierdzane przed sądem bądź notariuszem)
 • ustalenia/ zmiany kontaktów z dzieckiem/dziećmi ( ugody i porozumienia zatwierdzane przed sądem bądź notariuszem)
 • ustalenia w zakresie władzy rodzicielskiej
 • rozstrzygnięć istotnych spraw dotyczących dziecka
 • podziału majątku/ rozliczenia nakładów
 • rozliczenia konkubinatu
 • rozdzielności majątkowej (ugody i porozumienia zatwierdzane przed sądem bądź notariuszem)
 • podziału majątku wraz z wariantami podziału majątku oraz wycenami biegłych rzeczoznawców
 • zatwierdzania przed sądem porozumień (reprezentacja przed sądem)

W czym możemy pomóc