Cennik

SPRAWY SĄDOWE — cena prowadzenia postępowania sądowego jest ustalana indywidualnie w oparciu o stan skomplikowania sprawy.

  • konsultacja prawna w siedzibie , on-line , telefoniczna – 200 zł/1h
  • negocjacje z małżonkami w siedzibie, on -line-  od 1000 zł/1h
  • mediacja 500 zł
  • rozwód bez orzekania o winie od 3000 zł ( reprezentowanie przed Sądem I Instancji)
  • rozwód z orzekaniem o winie od 6000 zł (reprezentowanie przed Sądem I Instancji)
  • rozwód z orzekaniem o winie wraz z konfliktem w zakresie alimentów bądź kontaktów od 10.000 zł
  • sprawa o alimenty od 3000 zł (reprezentowanie przed Sądem I Instancji)
  • sprawa karna ( nękanie, przemoc w rodzinie, niealimentacja) od 4000 zł reprezentowanie przed Sądem I Instancji)
  • podział majątku od 6000 zł  (reprezentowanie przed Sądem I Instancji)

POMOC INNYCH SPECJALISTÓW – Cena ustalana indywidualnie po uprzedniej konsultacji.