Oferta

Wsparcie psychologiczne pomoc specjalistyczna przy rozowdzie.

W ramach wsparcia psychologicznego zapewniamy:

  • Badanie i diagnozę całej rodziny (rodzice i dzieci).
  • Możliwość uzyskania opinii psychologicznej na potrzeby toczącego się postępowania sądowego.
  • Prowadzimy konsultacje psychologiczne wspierające rodziców i dzieci w sytuacji rozwodu.
  • Pomagamy zrozumieć dziecku sytuację związaną z rozpadem rodziny i przygotowujemy do rozstania rodziców. 
  • Współpracujemy ze sprawdzonymi psychologami z zakresu terapii małżeńskiej i rodzinnej. 

Zapewniamy możliwość podjęcia terapii w ramach Sesji indywidualnych Ustawień Systemowych metodą Berta Hellingera – zakres tematów, z którymi można pracować w ramach techniki terapeutycznej obejmuje relacje rodzinne, partnerskie, traumy i uzależnienia.

W czym możemy pomóc