Oferta

Mediacje szybki rozwód na waszych zasadach

Jak szybko uzyskać rozwód w oparciu o warunki wypracowane przez małżonków a nie Sąd? Odpowiedź jest jedna-MEDIACJA. To idealne rozwiązanie dla osób , którzy chcą przeprowadzić szybki rozwód. 

Współpracujemy z doświadczonymi specjalistami z zakresu mediacji, którzy wyznaczają nowe standardy w celu wypracowania optymalnych rozwiązań rozwodowych oraz porozumień wychowawczych realizujących dobro małoletnich dzieci. Gwarantujemy szybkość postępowania i zatwierdzenie wypracowanego porozumienia przed sądem. Cała procedura jest prowadzona i nadzorowana przez certyfikowanych mediatorów wśród których są wyłącznie specjaliści rozwodowi, adwokat od rozwodów, prawnik rozwodowy. 

WYPRACOWYWUJEMY POROZUMIENIA 

  1. Rozwodowe 
  2. Wychowawcze
  3. Alimentacyjne
  4. Dotyczące podziału majątku 

Celem MEDIACJI jest zminimalizowanie negatywnych konsekwencji prawnych , psychicznych, finansowych rozwodu dla wszystkich członków dotkniętej rozpadem rodziny. 

ZAPEWNIAMY MOŻLIWOŚĆ SKORZYSTANIA Z:

  • MEDIACJI BEZPOŚREDNIEJ przy udziale stron i mediatora, 
  • MEDIACJI ONLINE przy udziale stron i mediatora realizowanych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość,
  • MEDIACJI POŚREDNIEJ między stronami przy udziale mediatora z wyłączeniem bezpośredniego kontaktu z drugą stroną,
  • INICJUJEMY MEDIACJĘ kierując pisma do drugiej strony konfliktu, 
  • PRZYGOTOWYWUJEMY ZINDYWIDUALIZOWANE PROJEKTY POROZUMIEŃ,WYCHOWAWCZYCH, ROZWODOWYCH, MAJĄTKOWYCH. 

W czym możemy pomóc