Oferta

Pomoc finansowa Wsparcie w sprawach finansowych podczas rozwodu

Zła sytuacja finansowa stanowi najczęstszą przyczynę kryzysu w związku małżeńskim i partnerskim. Nasi specjaliści – doradcy restrukturyzacyjni zajmują się udzielaniem profesjonalnej pomocy w zakresie procedury związanej z ogłoszeniem upadłości konsumenckiej, oddłużeniem jak również wsparciem prawnym w zakresie ochrony przed odpowiedzialnością za długi współmałżonka. 

Dzięki naszym działaniom zostaną wstrzymane wszczęte postępowania egzekucyjne i sądowe a ty będziesz mógł wraz z rodziną wyjść z kryzysu i „zacząć od nowa”.

Prowadzimy również sprawy o podział majątku wspólnego oraz rozliczenie konkubinatu.

W czym możemy pomóc