Oferta

W czym możemy pomóc?

Nie Tylko Rozwód — Centrum Rozwodowe
Zapewniamy profesjonalną pomoc w zakresie doradztwa i opieki prawnej, psychologicznej doradztwa finansowego w okresie rozwodu ale również innych sytuacjach kryzysowych w związku.

Kiedy nas potrzebujesz?

Przed zawarciem związku małżeńskiego. 

Kiedy chcesz ustalić szczegóły umowy majątkowej przyszłych małżonków,

W okresie podjęcia decyzji o rozwodzie.

Kiedy chcesz oddać prowadzenie sprawy specjaliście z tego zakresu a nie przypadkowej osobie.

Po rozwodzie bądź w czasie jego trwania kiedy chcesz dokonać podziału majątku wspólnego,

Kiedy chcesz dowiedzieć się o przysługujących ci prawach jako rodzica. W zakresie kontaktów z dzieckiem , władzy rodzicielskiej i alimentów, 

Kiedy szukasz dowodów zdrady małżeńskiej.

W okresie kryzysu w związku małżeńskim.

Gdy chcesz skorzystać z pomocy mediatora, psychologa, terapii małżeńskiej, 

W okresie trwania związku małżeńskiego kiedy jedno z małżonków popadło w długi bądź prowadzi ryzykowną działalność gospodarczą- oddłużamy, pomagamy w znalezieniu finansowania, przeprowadzamy upadłość konsumencką i gospodarczą

Kiedy chcesz zabezpieczyć swoją rodzinę na wypadek śmierci

Kiedy jesteś ofiarą przemocy fizycznej, psychicznej lub gospodarczej- prowadzimy sprawy karne o znęcanie się , stalking, niealimentację, 

Wspieramy również w prowadzeniu postępowania przed sądem kościelnym - rozwody kościelne.

W czym możemy pomóc